MIT DAİRE GİRİŞ SICAK SU İSTASYONLARI

Genel Özellikler / Daire Giriş İstasyonlarını Oluşturan Elemanlar


Eşanjör:

İstasyon içerisinde yer alan eşanjör, merkezi kazan dairesinden gelen sıcak suyun eşanjörden geçirilerek şebeke suyunun ısıtılmasını ve kullanım sıcak suyunun elde edilmesini sağlar.
Plakalı Eşanjörler, aralarında sıcaklık farkı bulunan iki farklı akışkan arasında ısı transferi yapma prensibine göre çalışan cihazlardır. Isıtacak akışkan ve ısınacak akışkan plakalar ile birbirinden tamamen ayrılmıştır.
Daire girişi sıcak su istasyonu uygulamalarında plakalı eşanjörler kullanım sıcak su eldesindeki ana ekipmandır.

Termostatik Karışım Vanası:

Şebeke hattından gelen soğuk suyun eşanjörde ısıtılarak elde edilen kullanım sıcak suyunun sabit sıcaklıkta musluklara gitmesini sağlar. Ayrıca sıcaklık değeri istenen değere ayarlanabileceğin den dolayı aşırı sıcak suyun musluklara ulaşması sonucu haşlanmanın da önüne geçilmiş olur.
Ayrıca yerden ısıtma sistemlerinde merkezi kazan dairesinden gelen sıcak suyun doğrudan yerden ısıtma hattına gitmesi istenmediğinden termostatik karışım vanası ile sıcaklık istenilen değere sabitlenmiş olur.

IHPT Termostatik Yönlendirme Vanası:

Şebeke hattında herhangi bir debide kullanım olduğu anda, Debi miktarına göre oransal bir şekilde ısıtma hattın eşanjöre yönlendirir.
Üzerindeki termostatik kontrol sayesinde kullanım sıcak suyunu sabit bird sıcaklığa setleyebilir, musluklarda haşlanma riskinin ve lejyonella bakterisinin önüne geçilmiş olur.

Kalorimetre:

Merkezi kazan dairesinden gelen sıcak suyun daire içerisindeki ve eşanjördeki ısıl kaybını hesaplayarak, her dairenin kullanım miktarına göre adil yakıt tüketimini hesaplar ve M-BUS sistemi sayesinde tek bir merkezden kullanımın görüntülenmesi, faturalandırılması hatta sınırlandırılması mümkündür.

Oda Termostatı:

İstasyon içerisindeki motorlu vana; oda termostatı sayesinde daire içerisindeki konfor sıcaklığını sağlayacak şekilde kontrol edilir, merkezi kazan dairesinden gelen sıcak suyun debisini oda termostat kontrolü ile oransal şekilde ayarlayanır ve ekonomik olan sistemimizde ekstradan tasarruf ve kullanım kolaylığı sağlanır.

Termostatik Vana:

Şebeke hattından gelen soğuk suyun eşanjörde ısıtılarak elde edilen kullanım sıcak suyunun sabit sıcaklıkta musluklara gitmesini sağlar.
Ayrıca sıcaklık değeri istenen değere ayarlanabileceğinden dolayı aşırı sıcak suyun musluklara ulaşması sonucu haşlanmanın da önüne geçilmiş olur.
Harici herhangi bir enerjiye ihtiyaç duyulmadan oransal olarak çalışma sağlar.

Fark Basınç (AP) Kontrol Vanası:

Radyatör hattında diferansiyel basıncı kontrol etmek üzere kullanılmaktadır.
Görevlerinden bir tanesi de, eşanjör hattına göre radyatör hattında fazladan bir basınç yaratarak kullanım suyu hattında tüketim söz konusu olduğu zaman ısıtma suyunu eşanjöre yönlendirmektedir. AP kontrollü bu vana sayesinde radyatör ve eşanjör devresinde paralel çalışma sağlanır.
Ayrıca, tüm sistem dengelenmiş olur ve katlar arası basınç farklıkları önlenmiş olur.

PM Regülatör:

Şebeke hattında herhangi bir debide kullanım olduğu anda, Debi miktarına göre oransal bir şekilde ısıtma hattını eşanjöre yönlendirir. Isıtma hattındaki basıncı kontrol ederek bir nevi balans vanası görevi görür. Sıcak su kullanım sona erdiği anda, merkezi ısıtma kazan dairesinden eşanjöre olan akış kesilir ve eşanjörde kireçlenmenin önüne geçilmiş olur.

Dönüş Suyu Sıcaklığı Limitleyici Vana:

Merkezi kazan dairesinde gelen sıcak suyun eşanjörden çıkarken sabit sıcaklıkta çıkmasını sağlar. Böylece düşük dönüş sıcaklığı sayesinde yüksek verimlilik sağlanır. Ayrıca eşanjör içerisinden sürekli bir akış sağlayarak eşanjörün her zaman sıcak kalmasını sağlar.

Soğuk Su Sayacı:

Şebekeden gelen suyun doğrudan musluklara ve eşanjöre yönlendirilmeden önce kullanmını hesaplar ve tesisatta ekstradan bir alana ihtiyaç kalmaz yer açısından tasarruf sağlanmış, ısı istasyonumuz kompakt bir hale getirilmiş olur.
Kullanım miktarı sayaç üzerinden okunabildiği gibi ayrıca M-BUS sistemi ile uzaktan okunabilir veya faturalandırılabilir.

Kolektör Grupları:

Merkezi kazan dairesinden gelen sıcak su ısıtma hattına yönlendirilmeden önce, daire içerisinde ki tüm radyatörlerde eşit basınca sahip olması için gidiş ve dönüş kolektörü ile ayrılabilir, kolektör gruplarının ısı istasyonu içerisine dahil edilmesi, yer açısından avantaj sağlamakla birlikte, daire giriş tesisatındaki kalabalıklığı ortadan kaldırır.

Standart Ünite Kapsamı:

- Galvanizli yada paslanmaz çelik montaj sacı
- Plakalı eşanjör
- Termostatik vana
- Fark basınç (dP) kontrol vanası
- Yönlendirme vanalar
+ IHPT Termostatik Yönlendirme Vanası
+ Hızlandırıcı
+ PM Regülatör

Projeye (isteğe) Bağlı Opsiyonel Olarak İlave Edilebilecek Ekipmanlar:

- Kesme Vanaları
- Pislik Tutucu
- Şebeke suyu girişinde pislik tutucu
- Kollektor Grupları
- Oda Termostatları
- Sıcak su resirkülasyon hattı ve pompası
- Yerden Isıtma için termostatik 3 yollu karışım vanası, frekans kontrollü pompa
- Soğutma hattı
- Isı Sayacı (Kalorimetre)
- Soğuk su sayacı
- Kapaklı Dolap