SERVİS HİZMETLERİMİZ

Problem ve Çözümleri / Kullanım Sıcak Suyu Eşanjörlerinde


I- Problem ve Çözümü:

"Eşanjörden yeterli sıcak su alamıyorum veya hiç sıcak su alamıyorum."

- Eşanjörünüzün bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
- Kazan veya buhar kazanı tarafından eşanjöre sıcak su veya buhar gittiğinden emin olunuz.
- Sıcak su tarafı kapalı devre çalıştığı için hava sıkışması olabilir, sistemde en üst noktada hava atıcı sisteminiz olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
- Eşanjörü besleyen sıcak su boru hattınız bir kolektörden besleniyor ise kolektördeki diğer gidiş vanalarını kapatınız ve sıcak suyu eşanjöre yönlendiriniz.
- Eşanjör sıcak su besleme hattınız üzerinde 3 yollu veya 3 yollu oransal vana varsa vanaların sıcak suyu eşanjöre yönlendirdiğinden emin olunuz.
- Pompalarınızın çalışır durumda olduğundan ve yeterli debiyi sağladığından emin olunuz.
- Resirkülasyon hattı bulunmayan sistemlerde sıcak suyun geç geleceğini unutmayınız.
- Resirkülasyon hattı olan sistemlerde şebeke suyu bağlantısının hatta geri tepme yapmaması için çekvalf kullanıldığından emin olunuz.
- Akümülasyon tanklı sistemlerde tank ile eşanjör arasında sirkülasyon hattı olduğundan ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.

II- Problem ve Çözümü:

"Eşanjör dışına su sızdırıyor."

- Eşanjörünüzün iki dış gövdesi arasındaki mesafenin ön etiketindeki maksimum sıkma ölçüsünden daha fazla olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer fark varsa iki gövde arasındaki mesafeyi minimum sıkma ölçüsüne getiriniz.
- Servis departmanımızla irtibata geçiniz.

III- Problem ve Çözümü:

"Eşanjör ilk takıldığı zamandaki kadar performanslı çalışmıyor."

- Türkiye de bazı bölgelerde sular aşırı derecede kireçlidir. Bu sebeple zaman içinde eşanjörünüz içinde kireçlenme sebebiyle tıkanma meydana gelmiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp kireçlenmesinin giderilmesi gerekmektedir.
- Tesisatınızdaki kirlenme sebebiyle eşanjörün içine tesisattan gelen pislik toplanmış ve tıkanmaya sebebiyet vermiş olabilir. Eşanjörünüzün sökülüp temizlenmesi gerekmektedir.
- Tesisatınızda bulunan pislik tutucu tıkanmış olabilir. Pislik tutucunun temiz olduğundan emin olunuz.
- Pompalarınızın kapasitesinde bir değişiklik olup olmadığını kontrol ettiriniz.

IV- Problem ve Çözümü:

"Eşanjörün içinden geçen iki akışkan birbirine karışıyor."

- Plakalarınızdan biri veya birkaçı delinmiş olabilir. Eşanjör içerisindeki akışkanların karışması contalar ile ilgili değildir.
- Eşanjörünüzün bütün giriş - çıkış vanalarını kapatınız.
- Servis departmanımızla irtibata geçiniz.