PASTORİZATÖRLER

Pastorizatör Ürünleri / Fabrika Otomasyonu


Sıvı gıda üretiminde proses ve dolumun karmaşık entegrasyonun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi esastır. Raporlama ve veri saklanması üretim ile paralel yürütülmeli ve yazılım uygulamaları gıda üretimi ile ilgili detaylı bir altyapıya sahip olmalıdır.Yapmakta olduğumuz otomasyon sistemleri, gelişmiş enformasyon teknolojileri ile engin tecrübenin kombinasyonunu temsil etmektedir. Endüstriyel standartlarda yazılım ve donanım paketleri kullanımımız, gıda üretim tesislerindeki haberleşme sorunlarını tamamen ortadan kaldırmaktadır.