SERVİS HİZMETLERİMİZ

Genel Bilgilendirme / Karıştırma


Plakalı Eşanjörlerde karşılaşılabilecek problemlerden bir diğeri ise, plakalı eşanjörün içinden geçen iki akışkanın birbirine karışmasıdır. Karıştırma problemi eşanjörde karşılaşılabilecek en büyük problemdir. Bir eşanjörde karıştırma probleminin tek sebebi plakaların delinmesidir. Aşırı korozif akışkanlar, plakaların işletme ömürlerini tamamlaması, buhar eşanjörlerinde koç darbesi gibi etmenler plakaların delinmesinin başlıca sebepleridir.

Karıştırma problemi contalarla ilgili değildir. Karıştırma problemi ancak sorun olan plakayı çıkartmak veya değiştirmek yoluyla çözülebilir. Sorun olan plaka gözle tespit edilebileceği gibi en doğru sonuç penetrasyon testi ile alınmaktadır. Penetrasyon testinde, genleşebilir iki farklı renkli penetrasyon boyası, plakaların iki farklı yüzüne sıkılır ve boyaların genleşmesi beklenir. Genleşen boyalar herhangi bir delik bulduklarında karşı tarafa geçerek karşıdaki farklı renkli boya olan kısmı kendi rengine boyar. Bu sayede de kaçak noktası bulunmuş olur.Karıştırma sebebiyle oluşabilecek problemler arasında:
- Yağ soğutma sistemlerinde yağa su karışması ve yağın özelliklerini bozması
- Deniz suyu eşanjörlerinde tatlı su kısmına deniz suyu karışarak tesisat elemanlarına zarar vermesi.
- Buhar tesisatı eşanjörlerinde buhar kazanına ekstra su yüklemesine bağlı olarak basıncın yükselmesi.
- Kullanım sıcak suyu eşanjörlerinde basınca bağlı olarak kazan suyunun kullanım suyuna karışması veya kullanım suyunun kazan suyuna karışarak kazan basıncını arttırması.

Ekin Endüstriyelin konusunda uzman servis ekibi, karıştırma sorunlarınızda geniş yedek parça stoğu sayesinde ister yerinde, ister Ekin Endüstriyelin tam donanımlı servis alanında müdahale ederek eşanjörünüzün ilk günkü performansına ve sorunsuzluğuna ulaşmasını sağlar.