MIT AKÜMÜLASYON TANKLARI

Akümülasyon Tank Ürünleri / Emaye Akümülasyon Tankı


MIT emayeli akümülasyon tankları, villa, apartman , hastane, spor tesisleri, sanayi tesisleri gibi yapılarda sıcaklığı 95 °C geçmeyen kullanım sularının ısı kaybının asgariye indirilmiş şekilde hijyenik olarak depolanması amacı ile kullanılır.
Emayeli akümülasyon tankları 100 lt'den 2000 lt'ye kadar dik tipte imal edilir. Akümülasyon tanklarında verim ısıtıcı kapasitesi kadardır, tanklar sadece hijyenik depolama amaçlı kullanılır.